Nächstes Angebot
Vorheriges Angebot
Thầy giáo Tiếng Việt
Thầy giáo Tiếng Việt
Verhandelbar

Thầy giáo Tiếng Việt

Xin chào! Mình sống ở Thành Phố Falls Church, Vỉginia ạ. Mình có thể dạy cho bạn Tiếng Việt giữa Thứ hai và Chủ Nhật qua Skype hoặc ở nhà của bạn ạ. Đề nghị gửi nhắn tin cho mình và viết "Lớp Tiếng Việt" vào "Subject Line" aj. Xin cho mình biết thêm về gì mà bạn muốn học (như ngữ pháp, phát âm....) và gì bạn biết về Tiếng Việt rồi ạ.

vor 25 Tagen

Kontaktiere den Verkäufer:

Thầy giáo Tiếng Việt in Falls Church
map

Teile dieses Angebot, „Thầy giáo Tiếng Việt“, mit deinen Freunden

 Lawn mowing 44 km

44 km

 Contratista de plomeria 32 km

32 km

 House cleaning 46 km

46 km

 House Cleaning  49 km

49 km

 Duct cleaning  43 km

43 km

 IPhone 7  51 km

51 km

 Heating system repair 55 km

55 km

 carburator Cleaning Small Engine Repair Winter Eng 32 km

32 km

 Beauty services 50 km

50 km

 House cleaning 47 km

47 km

 Contratista 28 km

28 km

 Corte de césped 28 km

28 km

 House cleaning 55 km

55 km

 Contratista 28 km

28 km

 Handyman 39 km

39 km

 Microblading 38 km

38 km

 haircuts 43 km

43 km

 Coaching 35 km

35 km

 Hair styling 53 km

53 km

 Microblading 38 km

38 km

39 km

2 km

41 km

41 km

41 km

26 km

40 km

41 km

41 km

28 km

32 km

37 km

21 km

43 km

28 km

33 km

15 km

43 km

37 km

37 km

Keine ähnlichen Angebote in deiner Nähe